WORKSHOP Lëtzebuerger Gesellschaft, Kultur a Literatur